طراحی کارت ویزیت قطعات خودرو

برای اینکه بتوانید در اولین ملاقات اطلاعات تماس خود را به مشتری ارائه دهید، بهترین راهکار داشتن یک کارت ویزیت با طراحی است که نمایانگر فعالیت شما باشد و بتواند به بهترین نحو علاوه بر نمایش اطلاعات تماس شما، نام شما در یاد مشتریانتان ماندگار کند.

کارت ویزیت قطعات خوردو

ویژگی ها

امکانات استفاده شده